Καλώς ήρθατε στην Έρευνα!


Σας ζητούμε ευγενικά να συμμετάσχετε στην έρευνα που θα μας βοηθήσει το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα ώστε να εντοπίσουμε τις ανάγκες σας και να χαρτογραφήσουμε πιθανά θέματα για βελτίωση τα οποία θα αποτελέσουν οδηγό για την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων οργάνωσης. Το ερωτηματολόγιο θα διαρκέσει μερικά λεπτά και διεξάγεται ανώνυμα.

To check our test survey click: .