(+30) 6955476717
+

Αξιολόγηση καταναλωτών

Ζητήστε από τους καταναλωτές να σας πουν την γνώμη τους για τα προϊόντα σας.


Έρευνα Αξιολόγηση καταναλωτών

Rewiu1

Ο απόλυτος ψηφιακός σας συνεργάτης για να αυξήσετε τις πωλήσεις σας!

pinteret

Έρευνα Ικανοποίησης Καταναλωτών

Τα πλεονεκτήματα της έρευνας μέτρησης ικανοποίησης πελατών, Βελτιώνουν την επικοινωνία με το σύνολο των πελατών εφόσον αποτελούν συστηματικές και συνεχείς προσπάθειες της επιχείρησης

Εντοπίζονται οι κρίσιμες διαστάσεις τηςικανοποίησης που θα πρέπει να βελτιωθούν καθώςκαι οι τρόποι με τους οποίους θα επιτευχθεί η βελτίωση αυτή

Μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των γενικότερων αντιλήψεων του πελάτη και πιο συγκεκριμένα στον προσδιορισμό και την ανάλυση των αναγκών, των προσδοκιών και των επιθυμιών του.

Μπορεί να αποκαλύψει τυχόν ευκαιρίες που υπάρχουν στη συγκεκριμένη αγορά ώστε αν τις εκμεταλλευτεί σωστά η επιχείρηση να προβούν προς όφελος δικό της αλλά και των πελατών της.

Ζητήστε από τους καταναλωτές τη γνώμη τους για τα προϊόντα σας.

Μάθετε τι τους αρέσει και τι δεν τους αρέσει.

Καλλιεργήσετε την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση τους.

pinteret

Ο χρήστης σαρώνει με το κινητό του το QR Code, λαμβάνει την πληροφορία που περιέχει και συνδέεται εύκολα και γρήγορα με την δικιά σας έρευνα

Η έρευνα e-Review είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέτρησης που μπορεί να ενσωματωθεί:  Στις ετικέτες και στις συσκευασίες των προϊόντων σας  Στην ιστοσελίδα σας  Σε διαφημιστικά φυλλάδια ή άλλο προωθητικό έντυπο υλικό

Ζητήστε να σας στείλουμε αναλυτική πρόταση


<